News & press releases

Är du vår nästa VD?

Idébanken Juristbyrå AB erbjuder tjänster inom juridik. Bolaget är en del av Idébanken Sverige AB som erbjuder företagstjänster till startups och SME. Idébanken Sverige AB är ett dotterbolag av CSR Capital. 

Företaget samarbetar med ett antal globala partner och kan därmed erbjuder sina tjänster även utomlands. Företagskonceptet är att förmedla juridiska tjänster som erbjuds till klienter genom sina samarbetspartner.Vi har nyligen skrivit samarbetspartners avtal med ett antal juristbyråer i utlandet och  gått genom nyemission där vi har utökat kapital samt antal aktier.

Målet är att Idébanken Juristbyrå blir börsnoterat 2022.

Arbetsuppgifterna är fokuserade på börsnoteringen, hitta nya samarbetspartner och att genomföra konkreta affärer tillsammans med ledning från andra länder. Därför söker vi inte bara en jurist men en entreprenör som vill vara med på den resan.

Du ska ha erfarenhet och kunskap om startups, tillväxtföretag och branschen samt starkt nätverk med goda meriter.

Önskvärt är det om du har även erfarenhet av att jobba internationellt. Därför behärska svenska språket så väl som engelska. 

Vi är ett team av entreprenörer med lång erfarenhet från olika branscher bland annat startups. Vi ger dig allt stöd du behöver för att lyckas i din befattning som VD. Samtidigt vill vi att du brinner för startups, entreprenörskap och att nå höjder som andra tycker är omöjliga att nå!

If you have any questions or would like to send us your CV and cover letter, please contact

hr@idebankenhr.com 

For more information about us, please visit our website:

https://www.idebankenjurist.com/

Hemsidan är under regelbunden uppdatering. 

Är du vår nästa VD?

Idébanken Juristbyrå AB erbjuder tjänster inom juridik. Bolaget är en del av Idébanken Sverige AB som erbjuder företagstjänster till startups och SME. Idébanken Sverige AB är ett dotterbolag av CSR Capital. 

Företaget samarbetar med ett antal globala partner och kan därmed erbjuder sina tjänster även utomlands. Företagskonceptet är att förmedla juridiska tjänster som erbjuds till klienter genom sina samarbetspartner.Vi har nyligen skrivit samarbetspartners avtal med ett antal juristbyråer i utlandet och  gått genom nyemission där vi har utökat kapital samt antal aktier.

Målet är att Idébanken Juristbyrå blir börsnoterat 2022.

Arbetsuppgifterna är fokuserade på börsnoteringen, hitta nya samarbetspartner och att genomföra konkreta affärer tillsammans med ledning från andra länder. Därför söker vi inte bara en jurist men en entreprenör som vill vara med på den resan.

Du ska ha erfarenhet och kunskap om startups, tillväxtföretag och branschen samt starkt nätverk med goda meriter.

Önskvärt är det om du har även erfarenhet av att jobba internationellt. Därför behärska svenska språket så väl som engelska. 

Vi är ett team av entreprenörer med lång erfarenhet från olika branscher bland annat startups. Vi ger dig allt stöd du behöver för att lyckas i din befattning som VD. Samtidigt vill vi att du brinner för startups, entreprenörskap och att nå höjder som andra tycker är omöjliga att nå!

If you have any questions or would like to send us your CV and cover letter, please contact

hr@idebankenhr.com 

For more information about us, please visit our website:

https://www.idebankenjurist.com/

Hemsidan är under regelbunden uppdatering. 

Är du vår nästa VD?

Drömhem Group AB är ett dotterbolag till CSR Real Estate Sverige AB som tillsammans med andra dotterbolag verkar inom fastighetssektorn. Huvudområdet för bolagen är förmedling och förvaltning av fastigheter där vi skapar en stabil värdeutveckling och stabila kassaflöden över tid. Det andra området är samhällsfastigheter som vi enkelt ska kunna ställa om mellan olika verksamheter beroende på efterfrågan.

CSR Real Estate, as the parent company, has the task of contributing to the growth of its subsidiaries through advice and consultancy, as well as project managing a number of development projects in land and real estate owned by various companies within the Group. CSR Real Estate is in turn part of CSR Capital, an investment company.

We are also in the process of establishing several companies in different European countries in the same segment that are part of the Group

The company has recently made a new issue and has thus increased its capital and number of shares. 

For this reason, we want to strengthen our team for the IPO. Together with our Chairman, you will take us to the next level.

 

The main focus of the job is on the IPO where networking, new partnerships, working with management in other countries to improve operations and growth and translating strategic IPO decisions into concrete activities to achieve the goal.

You should have experience and knowledge of startups, growth companies, the real estate industry and a strong network with good track record.

It is desirable if you also have experience of working internationally.

We are a team of entrepreneurs with extensive experience in various industries and startups. We give you all the support you need to succeed in your position as CEO. At the same time, we want you to be passionate about startups, entrepreneurship and reaching heights that others find impossible to reach!

If you have any questions or would like to send us your CV and cover letter, please contact

hr@idebankenhr.com 

For more information about us, please visit our website

https://www.dreamhome.one/

Hemsidan är under regelbunden uppdatering. Vi håller på med att rekrytera även andra befattningar till företaget.

Are you our next super-entrepreneur CEO?

 

Idébanken Media ( World online Sverige AB) offers services and products in the field of marketing, web design, app development, etc. The company is part of Idébanken Sverige AB which offers business services to startups and SMEs. 

 

The company currently cooperates with a number of partners in different countries and therefore offers its services also outside Sweden. 

 

The company has recently gone through a rights issue where we have increased the capital and the number of shares. The goal is for Idébanken Media to be listed in 2022.

 

The main focus of the job is on the IPO, where networking, finding new partners and implementing concrete activities together with management from other countries are important parts of everyday life. 

 

You should have experience and knowledge of startups, growth companies and the industry as well as a strong network with good track record.

 

It is desirable if you also have experience of working internationally. Therefore mastering the Swedish language as well as English is important. 

We are a team of entrepreneurs with extensive experience in various industries and startups. We give you all the support you need to succeed in your position as CEO. At the same time, we want you to be passionate about startups, entrepreneurship and reaching heights that others find impossible to reach!

If you have any questions or would like to send us your CV and cover letter, please contact hr@idebankenhr.com 

For more information about us, please visit our website: https://www.idebankenmedia.com/ . The website is being updated regularly. We are also recruiting for other positions in the company. 

Are you our next super-entrepreneur CEO?

CSR Telecom AB erbjuder tjänster och produkter inom ramen för telefoni, bredband och telekommunikationens övriga lösningar. Vi är en del av CSR Capital som är ett investmentbolag. 

The company is a start-up but already has projects abroad. We have also established partnerships with a number of distributors, manufacturers and retailers internationally. 

 

The company has recently gone through a rights issue where we have increased the capital and the number of shares. The goal is for CSR Telecom to be listed in 2022.

 

Arbetsuppgifterna har huvudsakligen fokusen på börsnoteringen där nätverkande, hitta nya samarbetspartner och att genomföra konkreta aktiviteter tillsammans med ledning från andra länder är viktiga delar i vardag. 

You should have experience and knowledge of startups, growth companies and the industry as well as a strong network with good track record.

It is desirable if you also have experience of working internationally. Therefore mastering the Swedish language as well as English is important. 

We are a team of entrepreneurs with extensive experience in various industries and startups. We give you all the support you need to succeed in your position as CEO. At the same time, we want you to be passionate about startups, entrepreneurship and reaching heights that others find impossible to reach!

If you have any questions or would like to send us your CV and cover letter, please contact

hr@idebankenhr.com 

For more information about us, please visit our website:

https://www.csrtelecom.com/en/

Hemsidan är under regelbunden uppdatering. Vi håller på med att rekrytera även andra befattningar till företaget.

Are you our next super-entrepreneur CEO?

CSR Fonder Sverige AB jobbar med investering, finansiering av projekt samt rådgivning inom ramen för fondverksamhet. Vi är en del av CSR Capital som är investmentbolag. 

The Fund will also provide investment and financing support to the CSR Capital portfolio. The target group for the fund is companies that operate or have projects in the field of green energy, innovative solutions or The fund is being redeveloped and we have already had a number of partners internationally. 

 

The fund has recently gone through a new issue where we have increased the capital and the number of shares.

 

Arbetsuppgifterna har huvudsakligen fokusen på börsnoteringen där nätverkande, hitta nya samarbetspartner och att genomföra konkreta aktiviteter tillsammans med ledning från andra länder är viktiga delar i vardag. 

Du ska ha erfarenhet och kunskap om startups, tillväxtföretag och branschen samt starkt nätverk med goda meriter.

It is desirable if you also have experience of working internationally. Therefore mastering the Swedish language as well as English is important. 

We are a team of entrepreneurs with extensive experience in various industries and startups. We give you all the support you need to succeed in your position as CEO. At the same time, we want you to be passionate about startups, entrepreneurship and reaching heights that others find impossible to reach!

If you have any questions or would like to send us your CV and cover letter, please contact

hr@idebankenhr.com

For more information about us, please visit our website

https://csrfonder.com

Hemsidan är under regelbunden uppdatering. Vi håller på med att rekrytera även andra befattningar till företaget. 

Are you our next super-entrepreneur CEO?

ABC Business Center AB är ett dotterbolag till CSR Real Estate som tillsammans med andra dotterbolag verkar inom fastighetssektorn. Företaget ska även utveckla en digital plattform för tjänster relaterade till uthyrning av kontorslokaler. Företaget har ett unik koncept där ingår även företagstjänster till medlemmar. 

CSR Real Estate, the parent company, is part of CSR Capital and is tasked with contributing to the growth of all subsidiaries under it through advisory and consulting services. 

 

The company will be listed in 2022.

 

The company has recently gone through a rights issue where we have increased the capital and the number of shares.

For this reason, we want to strengthen our team for the IPO. Together with our Chairman, you will take us to the next level.

The main focus of your work will be on the listing process, where networking, finding new partners and carrying out concrete activities together with management from other countries will be important parts of your daily routine. 

Du ska ha erfarenhet och kunskap om startups, tillväxtföretag och branschen samt starkt nätverk med goda meriter.

Önskvärt är det om du även har erfarenhet av att jobba internationellt. Därför behärska svenska språket så väl engelska är viktigt. 

We are a team of entrepreneurs with extensive experience in various industries and startups. We give you all the support you need to succeed in your position as CEO. At the same time, we want you to be passionate about startups, entrepreneurship and reaching heights that others find impossible to reach!

If you have any questions or would like to send us your CV and cover letter, please contact

hr@idebankenhr.com

For more information about us, please visit our website:

https://abcbusinesscenter.se/

Hemsidan är under regelbunden uppdatering. Vi håller på med att rekrytera även andra befattningar till företaget.

Are you our next super-entrepreneur CEO?

24 Service Sverige AB är ett dotterbolag till CSR Real Estate som tillsammans med andra dotterbolag verkar inom fastighetssektorn. Företaget ska vara en digital plattform för bygg och renovering, hem- och kontorsstäd och övriga hemrelaterade tjänster. Målet är att verksamheten ska utökas i antal även i andra länder. 

CSR Real Estate, the parent company, is part of CSR Capital and is tasked with contributing to the growth of all subsidiaries under it through advisory and consulting services. 

 

The company will be listed in 2022.

 

The company has recently gone through a rights issue where we have increased the capital and the number of shares.

For this reason, we want to strengthen our team for the IPO. Together with our Chairman, you will take us to the next level.

Arbetsuppgifterna har huvudsakligen fokusen på börsnoteringen där nätverkande, hitta nya samarbetspartner och att genomföra konkreta aktiviteter tillsammans med ledning från andra länder är viktiga delar i vardag. 

Du ska ha erfarenhet och kunskap om startups, tillväxtföretag och branschen samt starkt nätverk med goda meriter.

It is desirable if you also have experience of working internationally. Therefore mastering the Swedish language as well as English is important. 

We are a team of entrepreneurs with extensive experience in various industries and startups. We give you all the support you need to succeed in your position as CEO. At the same time, we want you to be passionate about startups, entrepreneurship and reaching heights that others find impossible to reach!

If you have any questions or would like to send us your CV and cover letter, please contact

hr@idebankenhr.com

For more information about us, please visit our website

https://www.24service.org

Hemsidan är under regelbunden uppdatering. Vi håller på med att rekrytera även andra befattningar till företaget. 

Are you our next super-entrepreneur CEO?

House Online Sverige AB is a subsidiary of CSR Real Estate, which together with its subsidiaries operates in the real estate sector. The company will be an international digital platform for sales, rentals, renovation, construction and investment in the Real Estate segment. The goal is to expand the business in numbers in other countries as well. 

CSR Real Estate, the parent company, is part of CSR Capital and has the task of contributing to the growth of all subsidiaries under it through advice and consultation. 

We are also in the process of establishing several companies in different European countries in the same segment to form a group.

 

The company will be listed in 2022.

 

The company has recently gone through a rights issue where we have increased the capital and the number of shares.

For this reason, we want to strengthen our team for the IPO. Together with our Chairman, you will take us to the next level.

Arbetsuppgifterna har huvudsakligen fokusen på börsnoteringen där nätverkande, hitta nya samarbetspartner och att genomföra konkreta aktiviteter tillsammans med ledning från andra länder är viktiga delar i vardag. 

You should have experience and knowledge of startups, growth companies, the real estate industry and a strong network with good track record.

It is desirable if you also have experience of working internationally. Therefore mastering the Swedish language as well as English is important. 

We are a team of entrepreneurs with extensive experience in various industries and startups. We give you all the support you need to succeed in your position as CEO. At the same time, we want you to be passionate about startups, entrepreneurship and reaching heights that others find impossible to reach!

If you have any questions or would like to send us your CV and cover letter, please contact

hr@idebankenhr.com

For more information about us, please visit the group's website where you can see which companies are part of the group

www.csrrealestate.se

Hemsidan är under regelbunden uppdatering. Vi håller på med att rekrytera även andra befattningar till företaget. 

Are you our next super-entrepreneur CEO?

CSR Real Estate Sverige AB is a parent company which, together with its subsidiaries, operates in the real estate sector. The main area of the companies is brokerage and management of real estate where we create stable value development and stable cash flows over time. The second area is community properties that we should be able to easily convert between different activities depending on demand. The subsidiaries also include a platform for real estate brokerage, cleaning services, property services and gardening.

CSR Real Estate, as the parent company, has the task of contributing to the growth of its subsidiaries through advice and consultancy, as well as project managing a number of development projects in land and properties owned by various companies

We are also in the process of establishing several companies in different European countries in the same segment that are part of the Group 

 

All companies in the term are to be listed, but the timeframe for each is different. The earliest listing is 2022. 

 

All companies under CSR Real Estate have gone through new issues where we have increased capital and number of shares. 

For this reason, we want to strengthen our team for the IPO. Together with our Chairman, you will take us to the next level. 

The main focus of the job is on the IPO where networking, new partnerships, working with management in other countries to improve operations and growth and translating strategic IPO decisions into concrete activities to achieve the goal. 

You should have experience and knowledge of startups, growth companies, the real estate industry and a strong network with good track record. 

It is desirable if you also have experience of working internationally. 

We are a team of entrepreneurs with extensive experience in various industries and startups. We give you all the support you need to succeed in your position as CEO. At the same time, we want you to be passionate about startups, entrepreneurship and reaching heights that others find impossible to reach!

If you have any questions or would like to send us your CV and cover letter, please contact

hr@idebankenhr.com 

For more information about us, please visit our website

https://www.csrrealestate.se/

Hemsidan är under regelbunden uppdatering. Vi håller på med att rekrytera även andra befattningar till företaget.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

en_GBEnglish