Nyheter & pressmeddelanden

Är du vår nästa VD?

Idébanken Juristbyrå AB erbjuder tjänster inom juridik. Bolaget är en del av Idébanken Sverige AB som erbjuder företagstjänster till startups och SME. Idébanken Sverige AB är ett dotterbolag av CSR Capital. 

Företaget samarbetar med ett antal globala partner och kan därmed erbjuder sina tjänster även utomlands. Företagskonceptet är att förmedla juridiska tjänster som erbjuds till klienter genom sina samarbetspartner.Vi har nyligen skrivit samarbetspartners avtal med ett antal juristbyråer i utlandet och  gått genom nyemission där vi har utökat kapital samt antal aktier.

Målet är att Idébanken Juristbyrå blir börsnoterat 2022.

Arbetsuppgifterna är fokuserade på börsnoteringen, hitta nya samarbetspartner och att genomföra konkreta affärer tillsammans med ledning från andra länder. Därför söker vi inte bara en jurist men en entreprenör som vill vara med på den resan.

Du ska ha erfarenhet och kunskap om startups, tillväxtföretag och branschen samt starkt nätverk med goda meriter.

Önskvärt är det om du har även erfarenhet av att jobba internationellt. Därför behärska svenska språket så väl som engelska. 

Vi är ett team av entreprenörer med lång erfarenhet från olika branscher bland annat startups. Vi ger dig allt stöd du behöver för att lyckas i din befattning som VD. Samtidigt vill vi att du brinner för startups, entreprenörskap och att nå höjder som andra tycker är omöjliga att nå!

Om du har frågor eller vill skicka ditt CV och personligt brev till oss, kontakta gärna

hr@idebankenhr.com 

För mer information om oss kan du gärna besöka vår hemsida:

https://www.idebankenjurist.com/

Hemsidan är under regelbunden uppdatering. 

Är du vår nästa VD?

Idébanken Juristbyrå AB erbjuder tjänster inom juridik. Bolaget är en del av Idébanken Sverige AB som erbjuder företagstjänster till startups och SME. Idébanken Sverige AB är ett dotterbolag av CSR Capital. 

Företaget samarbetar med ett antal globala partner och kan därmed erbjuder sina tjänster även utomlands. Företagskonceptet är att förmedla juridiska tjänster som erbjuds till klienter genom sina samarbetspartner.Vi har nyligen skrivit samarbetspartners avtal med ett antal juristbyråer i utlandet och  gått genom nyemission där vi har utökat kapital samt antal aktier.

Målet är att Idébanken Juristbyrå blir börsnoterat 2022.

Arbetsuppgifterna är fokuserade på börsnoteringen, hitta nya samarbetspartner och att genomföra konkreta affärer tillsammans med ledning från andra länder. Därför söker vi inte bara en jurist men en entreprenör som vill vara med på den resan.

Du ska ha erfarenhet och kunskap om startups, tillväxtföretag och branschen samt starkt nätverk med goda meriter.

Önskvärt är det om du har även erfarenhet av att jobba internationellt. Därför behärska svenska språket så väl som engelska. 

Vi är ett team av entreprenörer med lång erfarenhet från olika branscher bland annat startups. Vi ger dig allt stöd du behöver för att lyckas i din befattning som VD. Samtidigt vill vi att du brinner för startups, entreprenörskap och att nå höjder som andra tycker är omöjliga att nå!

Om du har frågor eller vill skicka ditt CV och personligt brev till oss, kontakta gärna

hr@idebankenhr.com 

För mer information om oss kan du gärna besöka vår hemsida:

https://www.idebankenjurist.com/

Hemsidan är under regelbunden uppdatering. 

Är du vår nästa VD?

Drömhem Group AB är ett dotterbolag till CSR Real Estate Sverige AB som tillsammans med andra dotterbolag verkar inom fastighetssektorn. Huvudområdet för bolagen är förmedling och förvaltning av fastigheter där vi skapar en stabil värdeutveckling och stabila kassaflöden över tid. Det andra området är samhällsfastigheter som vi enkelt ska kunna ställa om mellan olika verksamheter beroende på efterfrågan.

CSR Real Estate som moderbolag har för uppgift att genom rådgivning och konsultation bidra med tillväxt i dotterbolagen samt projektleda ett antal utvecklingsprojekt inom mark och fastigheter som ägs av olika bolag inom koncernen. CSR Real Estate i sin tur ingår under CSR Capital som är ett investeringsbolag.

Vi har också på väg att etablera flera företag i olika europeiska länder inom samma segment som ingår i koncernen.

Bolaget har nyligen gjort en nyemission och därmed har utökat kapital samt antal aktier. 

Av den anledningen vill vi förstärka vårt team inför börsnoteringen. Du kommer att tillsammans med vår styrelseordförande ta oss till nästa nivå.

 

Arbetsuppgifterna har huvudsakligen fokusen på börsnoteringen där nätverkande, nya samarbetspartner, tillsammans med ledning i andra länder förbättra verksamheten och tillväxten samt verkställa strategiska beslut om börsnoteringen till konkreta aktiviteter för att nå målet.

Du ska ha erfarenhet och kunskap om startups, tillväxtföretag, fastighetsbranschen samt starkt nätverk med goda meriter.

Önskvärt är det om du har även erfarenhet av att jobba internationellt.

Vi är ett team av entreprenörer med lång erfarenhet från olika branscher samt startups. Vi ger dig allt stöd du behöver för att lyckas i din befattning som VD. Samtidigt vill vi att du brinner för startups, entreprenörskap och att nå höjder som andra tycker omöjligt att nå!

Om du har frågor eller vill skicka ditt CV och personligt brev till oss, kontakta gärna

hr@idebankenhr.com 

För mer information om oss kan du gärna besöka vår hemsida

https://www.dreamhome.one/

Hemsidan är under regelbunden uppdatering. Vi håller på med att rekrytera även andra befattningar till företaget.

Är du vår nästa superentreprenör VD?

 

Idébanken Media ( World online Sverige AB) erbjuder tjänster och produkter inom ramen för marknadsföring, webbdesign, app-utveckling, mm. Bolaget är en del av Idébanken Sverige AB som erbjuder företagstjänster till startups och SME. 

 

Företaget samarbetar idag med ett antal partner i olika länder och därför erbjuder sina tjänster även utanför Sverige. 

 

Företaget har nyligen gått genom nyemission där vi har utökat kapital samt antal aktier. Målet är att Idébanken Media blir börsnoterat 2022.

 

Arbetsuppgifterna har huvudsakligen fokusen på börsnoteringen där nätverkande, hitta nya samarbetspartner och att genomföra konkreta aktiviteter tillsamman med ledning från andra länder är viktiga delar i vardag. 

 

Du ska ha erfarenhet och kunskap om startups, tillväxt företag och branschen samt starkt nätverk med goda meriter.

 

Önskvärt är det om du har även erfarenhet av att jobba internationellt. Därför behärska svenska språket så väl engelska är viktigt. 

Vi är ett team av entreprenörer med lång erfarenhet från olika branscher samt startups. Vi ger dig allt stöd du behöver för att lyckas i din befattning som VD. Samtidigt vill vi att du brinner för startups, entreprenörskap och att nå höjder som andra tycker omöjligt att nå!

Om du har frågor eller vill skicka ditt CV och personligt brev till oss, kontakta gärna hr@idebankenhr.com 

För mer information om oss kan du gärna besöka vår hemsida: https://www.idebankenmedia.com/ . Hemsidan är under regelbunden uppdatering. Vi håller på med att rekrytera även andra befattningar till företaget. 

Är du vår nästa superentreprenör VD?

CSR Telecom AB erbjuder tjänster och produkter inom ramen för telefoni, bredband och telekommunikationens övriga lösningar. Vi är en del av CSR Capital som är ett investmentbolag. 

Företaget är nystartat men har redan projekt i utlandet. Vi har också etablerat partnerskap med ett antal distributörer, tillverkare och återförsäljare internationellt. 

 

Företaget har nyligen gått genom nyemission där vi har utökat kapital samt antal aktier. Målet är att CSR Telecom blir börsnoterat 2022.

 

Arbetsuppgifterna har huvudsakligen fokusen på börsnoteringen där nätverkande, hitta nya samarbetspartner och att genomföra konkreta aktiviteter tillsammans med ledning från andra länder är viktiga delar i vardag. 

Du ska ha erfarenhet och kunskap om startups, tillväxt företag och branschen samt starkt nätverk med goda meriter.

Önskvärt är det om du har även erfarenhet av att jobba internationellt. Därför behärska svenska språket så väl engelska är viktigt. 

Vi är ett team av entreprenörer med lång erfarenhet från olika branscher samt startups. Vi ger dig allt stöd du behöver för att lyckas i din befattning som VD. Samtidigt vill vi att du brinner för startups, entreprenörskap och att nå höjder som andra tycker omöjligt att nå!

Om du har frågor eller vill skicka ditt CV och personligt brev till oss, kontakta gärna

hr@idebankenhr.com 

För mer information om oss kan du gärna besöka vår hemsida:

https://www.csrtelecom.com/en/

Hemsidan är under regelbunden uppdatering. Vi håller på med att rekrytera även andra befattningar till företaget.

Är du vår nästa superentreprenör VD?

CSR Fonder Sverige AB jobbar med investering, finansiering av projekt samt rådgivning inom ramen för fondverksamhet. Vi är en del av CSR Capital som är investmentbolag. 

Fonden ska även ge stöd för CSR Capitals portfolio i form av investering och finansiering. Målgrupp för fonden är de bolag som driver verksamhet eller har projekt inom ramen för grön energi, innovativa lösningar eller hållbarhet. Fonden är under ombyggnation och vi har redan haft ett antal partner internationellt. 

 

Fonden har nyligen gått genom nyemission där vi har utökat kapital samt antal aktier.

 

Arbetsuppgifterna har huvudsakligen fokusen på börsnoteringen där nätverkande, hitta nya samarbetspartner och att genomföra konkreta aktiviteter tillsammans med ledning från andra länder är viktiga delar i vardag. 

Du ska ha erfarenhet och kunskap om startups, tillväxtföretag och branschen samt starkt nätverk med goda meriter.

Önskvärt är det om du har även erfarenhet av att jobba internationellt. Därför behärska svenska språket så väl engelska är viktigt. 

Vi är ett team av entreprenörer med lång erfarenhet från olika branscher samt startups. Vi ger dig allt stöd du behöver för att lyckas i din befattning som VD. Samtidigt vill vi att du brinner för startups, entreprenörskap och att nå höjder som andra tycker omöjligt att nå!

Om du har frågor eller vill skicka ditt CV och personligt brev till oss, kontakta gärna

hr@idebankenhr.com

För mer information om oss kan du gärna besöka vår hemsida

https://csrfonder.com

Hemsidan är under regelbunden uppdatering. Vi håller på med att rekrytera även andra befattningar till företaget. 

Är du vår nästa superentreprenör VD?

ABC Business Center AB är ett dotterbolag till CSR Real Estate som tillsammans med andra dotterbolag verkar inom fastighetssektorn. Företaget ska även utveckla en digital plattform för tjänster relaterade till uthyrning av kontorslokaler. Företaget har ett unik koncept där ingår även företagstjänster till medlemmar. 

CSR Real Estate, moderbolaget är en del av CSR Capital och har för uppgift att genom rådgivning och konsultation bidra med tillväxt i alla dotterbolag under sig. 

 

Bolaget ska börsnoteras under 2022.

 

Bolaget har nyligen gått genom nyemission där vi har utökat kapital samt antal aktier.

Av den anledningen vill vi förstärka vårt team inför börsnoteringen. Du kommer att tillsammans med vår styrelseordförande ta oss till nästa nivå.

Arbetsuppgifterna har huvudsakligen fokusen på börsnoteringen där nätverkande, hitta nya samarbetspartner och att genomföra konkreta aktiviteter tillsamman med ledning från andra länder är viktiga delar i din vardag. 

Du ska ha erfarenhet och kunskap om startups, tillväxtföretag och branschen samt starkt nätverk med goda meriter.

Önskvärt är det om du även har erfarenhet av att jobba internationellt. Därför behärska svenska språket så väl engelska är viktigt. 

Vi är ett team av entreprenörer med lång erfarenhet från olika branscher samt startups. Vi ger dig allt stöd du behöver för att lyckas i din befattning som VD. Samtidigt vill vi att du brinner för startups, entreprenörskap och att nå höjder som andra tycker omöjligt att nå!

Om du har frågor eller vill skicka ditt CV och personligt brev till oss, kontakta gärna

hr@idebankenhr.com

För mer information om oss kan du gärna besöka vår hemsida:

https://abcbusinesscenter.se/

Hemsidan är under regelbunden uppdatering. Vi håller på med att rekrytera även andra befattningar till företaget.

Är du vår nästa superentreprenör VD?

24 Service Sverige AB är ett dotterbolag till CSR Real Estate som tillsammans med andra dotterbolag verkar inom fastighetssektorn. Företaget ska vara en digital plattform för bygg och renovering, hem- och kontorsstäd och övriga hemrelaterade tjänster. Målet är att verksamheten ska utökas i antal även i andra länder. 

CSR Real Estate, moderbolaget är en del av CSR Capital och har för uppgift att genom rådgivning och konsultation bidra med tillväxt i alla dotterbolag under sig. 

 

Bolaget ska börsnoteras under 2022.

 

Bolaget har nyligen gått genom nyemission där vi har utökat kapital samt antal aktier.

Av den anledningen vill vi förstärka vårt team inför börsnoteringen. Du kommer att tillsammans med vår styrelseordförande ta oss till nästa nivå.

Arbetsuppgifterna har huvudsakligen fokusen på börsnoteringen där nätverkande, hitta nya samarbetspartner och att genomföra konkreta aktiviteter tillsammans med ledning från andra länder är viktiga delar i vardag. 

Du ska ha erfarenhet och kunskap om startups, tillväxtföretag och branschen samt starkt nätverk med goda meriter.

Önskvärt är det om du har även erfarenhet av att jobba internationellt. Därför behärska svenska språket så väl engelska är viktigt. 

Vi är ett team av entreprenörer med lång erfarenhet från olika branscher samt startups. Vi ger dig allt stöd du behöver för att lyckas i din befattning som VD. Samtidigt vill vi att du brinner för startups, entreprenörskap och att nå höjder som andra tycker omöjligt att nå!

Om du har frågor eller vill skicka ditt CV och personligt brev till oss, kontakta gärna

hr@idebankenhr.com

För mer information om oss kan du gärna besöka vår hemsida

https://www.24service.org

Hemsidan är under regelbunden uppdatering. Vi håller på med att rekrytera även andra befattningar till företaget. 

Är du vår nästa superentreprenör VD?

House Online Sverige AB är ett dotterbolag till CSR Real Estate som tillsammans med sandra dotterbolag verkar inom fastighetssektorn. Företaget ska vara en  internationell digital plattform för försäljning, uthyrning, renovering, byggnation och investering inom segment Fastighet. Målet är att verksamheten ska utökas i antal även i andra länder. 

CSR Real Estate, moderbolaget är en del av CSR Capital och har för uppgift att genom rådgivning och konsultation bidra med tillväxt i all dotterbolag under sig. 

Vi har också på väg att etablera flera företag i olika europeiska länder inom samma segment som ska ingå i en koncern.

 

Bolaget ska börsnoteras under 2022.

 

Bolaget har nyligen gått genom nyemission där vi har utökat kapital samt antal aktier.

Av den anledningen vill vi förstärka vårt team inför börsnoteringen. Du kommer att tillsammans med vår styrelseordförande ta oss till nästa nivå.

Arbetsuppgifterna har huvudsakligen fokusen på börsnoteringen där nätverkande, hitta nya samarbetspartner och att genomföra konkreta aktiviteter tillsammans med ledning från andra länder är viktiga delar i vardag. 

Du ska ha erfarenhet och kunskap om startups, tillväxtföretag, fastighetsbranschen samt starkt nätverk med goda meriter.

Önskvärt är det om du har även erfarenhet av att jobba internationellt. Därför behärska svenska språket så väl engelska är viktigt. 

Vi är ett team av entreprenörer med lång erfarenhet från olika branscher samt startups. Vi ger dig allt stöd du behöver för att lyckas i din befattning som VD. Samtidigt vill vi att du brinner för startups, entreprenörskap och att nå höjder som andra tycker omöjligt att nå!

Om du har frågor eller vill skicka ditt CV och personligt brev till oss, kontakta gärna

hr@idebankenhr.com

För mer information om oss kan du gärna besöka gruppens hemsidan där du kan se vilka bolag ingår i gruppen

www.csrrealestate.se

Hemsidan är under regelbunden uppdatering. Vi håller på med att rekrytera även andra befattningar till företaget. 

Är du vår nästa superentreprenör VD?

CSR Real Estate Sverige AB är ett moderbolag som tillsammans med sina dotterbolag verkar inom fastighetssektorn. Huvudområdet för bolagen  är förmedling och förvaltning av fastigheter där vi skapar en stabil värdeutveckling och stabila kassaflöden över tid. Det andra området är samhällsfastigheter som vi enkelt ska kunna ställa om mellan olika verksamheter beroende på efterfrågan. Bland dotterbolagen finns även en plattform för fastighetsförmedling, städservice, fastighetsservice och trädgårdsarbete.

CSR Real Estate som moderbolag har för uppgift att genom rådgivning och konsultation bidra med tillväxt i dotterbolagen samt projektleda ett antal utvecklingsprojekt inom mark och fastigheter som ägs av olika bolag inom koncernen.

Vi har också på väg att etablera flera företag i olika europeiska länder inom samma segment som ingår i koncernen. 

 

Alla bolag i sikt ska börsnoteras men tidsramen för var och en är annorlunda. Närmast börsnotering är 2022. 

 

Alla bolag under CSR Real Estate har gått genom nyemission där vi har utökat kapital samt antal aktier. 

Av den anledningen vill vi förstärka vårt team inför börsnoteringen. Du kommer att tillsammans med vår styrelseordförande ta oss till nästa nivå. 

Arbetsuppgifterna har huvudsakligen fokusen på börsnoteringen där nätverkande, nya samarbetspartner, tillsammans med ledning i andra länder förbättra verksamheten och tillväxten samt verkställa strategiska beslut om börsnoteringen till konkreta aktiviteter för att nå målet. 

Du ska ha erfarenhet och kunskap om startups, tillväxtföretag, fastighetsbranschen samt starkt nätverk med goda meriter. 

Önskvärt är det om du har även erfarenhet av att jobba internationellt. 

Vi är ett team av entreprenörer med lång erfarenhet från olika branscher samt startups. Vi ger dig allt stöd du behöver för att lyckas i din befattning som VD. Samtidigt vill vi att du brinner för startups, entreprenörskap och att nå höjder som andra tycker omöjligt att nå!

Om du har frågor eller vill skicka ditt CV och personligt brev till oss, kontakta gärna

hr@idebankenhr.com 

För mer information om oss kan du gärna besöka vår hemsida

https://www.csrrealestate.se/

Hemsidan är under regelbunden uppdatering. Vi håller på med att rekrytera även andra befattningar till företaget.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

sv_SESwedish